Kontaktujte nás: 736 613 010 | kucera.flidr@email.cz

Baldecký pohár 2014

Vážení kynologové, myslivci, vážení hosté,

v roce 2014 jsme se opět po dvou letech sešli na táboře Balda, kde jsme strávili dva pěkné dny v prostředí Baldeckého lesa a Jedlovských rybníků na třetím ročníku Baldeckého poháru.

První i druhý ročník byl hodnocen mysliveckou veřejností jako úspěšný a stejně tak třetí ročník proběhl zdárně ke spokojenosti jak vůdců, tak i korony.

Rádi jsme u nás přivítali vůdce psů místní, ale i z jiných krajů, kteří mají svého pejska „hotového“ a chtěli si zdravě zasoutěžit a myslivecké veřejnosti i předvést a jemu samotnému osvěžit získané návyky.

Opět jako minulé ročníky se na této soutěži za podpory OMS Svitavy podíleli a organizačně soutěž zajišťovali členové Kynologického klubu Jedlová – Nedvězí a přátelé klubu a dále členové MS Pomezí a Jedlová.

Zdar celé akce by se neobešel bez vstřícnosti a laskavosti sponzorů, čímž jim chceme poděkovat.

 

Třetí ročník Baldeckého poháru 2014